ZTS_ZT2015112700234

在线留言 / Feedback

   张家港市凯迪机械有限公司
    固定电话:0512-58649283
    虞经理:13506227213
    虞先生:18118100002
    蔡小姐:15151561023
    QQ:405778824
    传真:0512-58649282
    地址:江苏省张家港市四一农场
    邮编:215623
    网址:www.kdlxj.net

当前位置:网站首页 - 在线留言 - 我要留言我要留言

发表留言
 
留言内容:
* 已输入字符:0
小于等于500字符
留言人:
 
小于等于20个字符(包括A-Z、a-z、0-9、汉字、不含特殊字符)
性别:
 
您的邮箱:
 
示例:example@mail.com
 
  回复时请邮件通知我
手机号码:
 
由数字、“+”、中横杠“-”组成,最大允许20个字符
 
  回复时请短信通知我
联系电话:
 
小于等于32个字符(包含0-9、-、(、)、顿号)
验证码:
   
ZTS_ZT2015112700234